0

Projektowanie Konstrukcji Inżynierskich i Obiektów Budowlanych PROINBUD s.c. istnieje od 1993, zatrudnia głównie byłych pracowników B.S. i P.E. Energoprojekt Gdańsk. Firma w czasie swojej wieloletniej działalności wykonała szereg projektów wielobranżowych i specjalistycznych z zakresu energetyki, budownictwa przemysłowego i ogólnego o różnorodnym charakterze. W okresie tym zdobyła szerokie doświadczenie, umożliwiające opracowywanie efektywnych rozwiązań.


Znaczącym elementem działalności PROINBUD s.c. są audyty energetyczne, ekspertyzy, oceny stanu technicznego obiektów i instalacji oraz przeglądy techniczne obiektów. Mając na uwadze wymagania rynku inwestycyjnego stosuje nowoczesne metody projektowania, z wykorzystaniem programów graficznych i obliczeniowych (firm Autodesk, RoboBAT i CADsis, Athenasoft) oraz własne programy i aplikacje współpracujące z oprogramowaniem podstawowym. W proponowanych rozwiązaniach szczególny nacisk kładzie na ekonomiczną stronę przedsięwzięcia. Prawidłowo i rzetelnie wykonana dokumentacja przynosi znaczące oszczędności w całkowitym koszcie inwestycji. Istotnym elementem cyklu projektowego jest proces uzgadniania dokumentacji oraz postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych.


Orientacja w przepisach formalno-prawnych oraz systematyczny kontakt z instytucjami i właściwymi urzędami gwarantuje terminowe uzyskanie niezbędnych opinii i pozwoleń. Poza fazą projektowania firma PROINBUD s.c. oferuje również pełną obsługę na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, wyceny, kosztorysy, nadzory inwestorskie i autorskie. Posiada doświadczenie w kompleksowym projektowaniu inwestycji realizowanych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych z finansowaniem z funduszy pomocowych, dla których wymagane jest m.in. opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług.